Indító műhelytalálkozó
Kiemelt
Indító műhelytalálkozó
2012. június 27-én, Szentgotthárdon a Szlovén Köztársaság magyarországi Konzulátusi épületében került sor a Szlovénia-Magyarország Határon átnyúló Együttműködési Program kereté...
Eseménynaptár

REG-NET Projekt

A REG-NET projekt célja a határtérség közös erőforrásaira alapozó, hálózati alapú területfejlesztési program elindítása, egységes területi információs háttér kialakításával, közös ernyőszervezet létrehozásával és a gyakorlati kooperáció erősítésével.

Az EGTC keretei lehetővé teszik a határ két oldalán való fellépést, segít összehangolni a projekteket, intézkedéseket, segít gyakorlatba ültetni olyan elképzeléseket, amelyeknek határon átnyúló hatása van.

1. területfejlesztésben érintett szereplők aktivizálása, bevonása, (partner-térkép és felmérések segítségével a szereplők meghatározása, műhelytalálkozók, workshopok lebonyolításával az együttműködés erősítése, a közös munka elindítása)

2. határon átnyúló területfejlesztési intézményrendszer (hálózat) létrehozása, (EGTC létrehozásánka előkészítése, annak előnyeit kihasználva a kapcsolatok erősítése, szakmai program kialakítása, együttműködési nyilatkozat)

3. Fenntartható fejlődés elveire épített határon átnyúló fejlesztési program (stratégia- és cselekvési terv) kidolgozása, (tervezői munkacsoport létrehozásával és működtetésével a közös célok és tervek meghatározásra kerülnek, amelyet komoly szakértői munka és szakembergárda alapoz meg)

4. A fejlesztési célokat szolgáló szlovén-magyar Térinformatikai rendszer (TEIR) létrehozása (a jelenleg zajló AT-HU projekt kiszélesítéseként és a szlovén-magyar együttműködés erősítéseként a szlovén térség bekapcsolása történik meg a meglévő rendszerbe, mely megkönnyítheti bizonyos szakmai területek tájékozódását)

5. A stratégia alapvető pilléreihez kapcsolódó projekt-inkubáció (tanácsadási program megalkotása, aktív tanácsadás elindítása)

Mindezt támogatja a disszeminációs tevékenység, amely lehetőséget teremt a szélesebb körű megismertetésre, ezzel a projekt még hatékonyabb végrehajtására.

A projekt megcélozza egy határon átnyúló ernyőszervezet kialakítását, valamint a területfejlesztési politikák összehangolását a határ két oldalán. Ehhez kapcsolódóan pedig széles körű információnyújtást is szeretnénk kivitelezni. Minden tevékenység közösen kialakított és végrehajtott a két ország szakértői által.

A projekt innovatív jellegét egyrészről az EGTC létrehozásának ötlete adja, mely az érintett térségben még nem működik, ezért is jelentős szerepe lehet a térségben. A szervezet célja a térségfejlesztés lett, a határon átnyúló kezdeményezések és stratégiák, intézkedések összehangolásával. A másik innovatív hatás a határon átnyúló térinformatikai rendszer, amely egyedülálló kezdeményezés. Nem ez jelenti a projekt fő irányát, de jelentős segítséget nyújt majd a használata. A multiplikatív hatás a tanácsadáshoz köthető, mellyel további hatékonyan működő projekteket generálunk, illetve segítünk elő. Ezek azzal az előnnyel fognak rendelkezni, hogy elkerülik a párhuzamos fejlesztéseket, összehangolt tartalommal rendelkezhetnek, igazodni fognak a közösen meghatározott területfejlesztési elvekhez és stratégiákhoz.

 

Aktuális
TANULMÁNYÚT SZLOVÉNIÁBAN 2014-12-05 Középpontban a fejlesztés c. Reg-Net konferencia 2013-09-25 Közös szervezeti elhatározásokat véglegesítő szombathelyi munkatalálkozó 2013-09-20 Területfejlesztési fórum megalakulását előkészítő magyarországi munkacsoport találkozó 2013-09-10 Reg-Net képzés, 2013. július 1-5 2013-07-01 Közös Határon Átnyúló Területfejlesztési Fórum 2013-05-29 Zala megyei műhelytalálkozó 2013-02-18 Műhelytalálkozó, Zalaegrszeg 2012-09-19 Vas megyei műhelytalálkozó 2012-09-18 Indító műhelytalálkozó 2012-07-27
Nyilvánosság
Projektfejlesztési műhelytalálkozó 2014-11-19 REG-NET Partnertalálkozó 2014-03-11 REG-NET – Területi Információs- és Fejlesztési hálózat kialakítása 2014-04-24 REG-NET Partnertalálkozó 2014-10-15 Indító műhelytalálkozó 2012-07-27 Vas megyei műhelytalálkozó 2012-09-18 Zala megyei műhelytalálkozó 2012-09-19
Fotógaléria
Tanulmányút SzlovéniábanTanulmányút Szlovéniában 2014-12-05 Partnertalálkozó (2012-10-24)Partnertalálkozó (2012-10-24) 2012-10-24

További fotógalériák
SIHU
Térkép
Partnerek:
ZRS BistraVas Megyei Önkormányzati Hivatal Murska Sobota Fejlesztési KözpontRegionális Fejlesztési Iroda Mura Ltd.